Споразумение за Здравен център подписаха началникът на ВМА и кметът на Кюстендил

Кметът Петър Паунов и началникът на ВМА генерал-майор доц. Стоян Тонев подписаха споразумение за изграждане и експлоатация на Здравен център на територията на Община Кюстендил. Споразумението включва построяване на  сгради, както и преустройство на  съществуващи такива-частна общинска собственост, с обща разгъната площ не по-малко от 6 000 кв.м., които ще бъдат използвани за създаване и експлоатация на лечебно заведение- болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.

Предвидено е- „сътрудничество в областта на взаимно насочване на пациенти за диагностика и лечение, както и осъществяване на съвместно лечение на пациенти; сътрудничество в областта на обмяна на специалисти, временно сформиращи се екипи и подготовка на кадри, както и в областта на научноизследователската дейност; сътрудничество в областта на организиране на общи форуми и дискусии, както и лансиране на съвместни професионални проекти, с оглед развитието и разпространението на съвременни, прогресивни, професионални и академични практики; сътрудничество между двете лечебни заведения в областта на стратегическото развитие, болничния профил и специализацията на дейностите“.

След направените огледи и предварителни разговори, вече са оформени документите и проекта е стартиран.

По отношение на легловата база са извършени всички измервания и в момента се извършва остойностяването на ремонтните дейности, информират от кабинета на кмета.

Предстои в понеделник, в 11.00 часа главният архитект на Община Кюстендил Мая Кожухарова, председателят на строителната камара Атанас Кирилов и общинският съветник архитект Анна Алексиева да бъдат на работна среща във ВМА, за окончателно уточняване на заданието, стартиране на проектирането и преустройство на останалите две сгради./DarikNews/