Специална охрана ще пази децата в социални институции

policia5Ръководствата на общините, в които има социални институции за деца, вече назначават специална охрана в тези институции, за да осигурят по-добра защита за децата, съобщи за Дарик заместник-министърът на труда Валентина Симеонова. По думите й тези действия са предприети след като министерството е изпратило писма до кметовете на общините.

„Нашето основно послание към тях е да обърнат специално внимание на защитата и сигурността на децата, защото от това, което те получават като финансиране чрез делегирана държавна дейност, като че ли не се залага много на сигурността на децата. Хора, които да са ангажирани със сигурността на децата, липсват, тоест охрана. Започнал е процесът на назначаване на охрана, най-вече става дума за новите услуги тип защитени жилища, центрове за настаняване от семеен тип, какъвто е случаят в Крумовград. Там има разбирането, че тъй като това е услуга в среда, близка до семейната, семейството не осигурява охрана на дома и по този повод те считат за ненужно да се осъществява охрана на тези услуги. Ние сме категорично против това разбиране, защото след като децата са в резидентна услуга и грижата за тях е грижа на държавата, тя трябва да осигури сигурността, в случая – общината“, обясни Симеонова./Darik News/