София Мутафчийска е назначена за директор на фонда за трансплантация

Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев назначи за директор на Фонда за трансплантация София Мутафчийска. Досега тя заемаше длъжността главен секретар в Изпълнителната агенция по трансплантации. София Мутафчийска е с юридическо образование, работила е като юрисконсулт в Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, след това в болница „Лозенец” в София.

Фондът подпомага организационно и финансово извършването на трансплантации в други страни, когато те не могат да се осъществят в България. За тази цел той разполага с 5 млн. лв. от републиканския бюджет. Фондът  може да се финансира и от дарения и помощи. Към момента във фонда са подадени 23 молби. Към него  ще се пренасочат и съответните заявления от Комисията за лечение в чужбина и Фонда за лечение на деца.

За да получи помощ, всеки кандидат трябва да подаде молба с актуална епикриза, изследвания, заверено копие на лична карта и др. В срок от един месец от постъпване на документите директорът се произнася с решение за одобрение или отказ. Когато се констатират непълноти в подадените документи или се наложат допълнителни изследвания, директорът уведомява писмено заявителя и дава срок за отстраняването им.

Желаещите да кандидатстват за помощ могат да подават документи на адрес: София, ул. “Братя Миладинови”112. Телефонът за връзка е 02/8135010. Повече информация може да се намери на интернет страницата на МЗ – www.mh.government.bg.