СОК ОТ ЛУК

lukСокът от лук има малко по-остра миризма от този на чесъна и безусловно се явява като укрепващо здравето средство. Това, което се казва за чесъна, се отнася и за лука.