Смесване нa формалните с неформалните отношения във фирмата

Тази грешка, твърде честа в практиката на управлението на малкия бизнес, се среща в няколко разновидности:

•           смесване на роднински или приятелски със служебни отношения

Още със самото стартиране на бизнеса собственикът му се сблъсква с един основен проблем в yправлениетo – този за доверието. На кого да има доверие, кому да се довери, на кого да остави касата, склада и пр. въпроси ежеминутно, ежечасно се въртят в главата му. Съвсем естествена е и първата му реакция за решаването на този проблем. До този момент той е имал доверие на своите приятели и родинии и първото, което прави, е да ги вземе на работа при себе си. Това обикновено, както и самите собственuци се убеждават, е крайно погрешно. Не смесвайте доверието, което uмате при воденето на нестопански дела (роднински, приятелски) с доверието, което трябва, което е необходимо при воденето на бизнеса.

В бизнеса доверието се формира и поддьржа от отношенията на йерархия във фирмата. Не приятелски и роднински отношения, а взаимоотношения, основани върху правата и задълженията за всяко едно работно място, са в основата на доверието във фирмата;

•           смесване на служебни с неформални отношения

Смесването на служебни с неформални отношения се дължи най-вече на неумението на собственика или мениджъра на малък бизнес да контролира поведението на своuте подчинени в изпълнението на техните задьлжения. Резултатьт е винаги един и същ – загуба на клиенти, след което следва и намаляване на приходите от дейността. Типичен пример в това отношение е веригата магазини “Пикадили”. Вгледайте се внимателно в поведението на груповите мениджъри, които трябва да контролират консултантите. Вместо да следят дали консултантите отговарят на въпросите на клиенти, те си провеждат дьлги разговори на групички по 3-4 човека и най-често уговарят прекарването на вечерта. Вследствие на това, когато се обърнете към консултантите за помощ, ще останете с впечатление, че сте им първият и най-голям враг.

Причината за това състояние на дисциплината тук е следствие преди всичко от смесването на служебните с персоналниге отношения. След като са били цяла нощ заедно в една компания, как на другия ден единият ще контролира работата на другия?

По този прuчина една от най-важните задачи на собственика на малък бизнес е да не допуска смесването на формалните (бизнес) отношенията с роднинските, приятелските и персоналните отношения. Това обикновено се наказва твърде скъпо.