Служителите на столичното Трето РУМВР вече ще работят в нова и модерна сграда

Днес тя бе официално открита от министър Цветан Цветанов

На официална церемония днес министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов откри новата сграда на столичното Трето РУМВР. Присъстваха главният секретар на МВР Калин Георгиев, директорът на СДВР Валентин Йорданов, директори на главни дирекции, както и началниците на всички столични районни управления. Министър Цветанов благодари на предишното ръководство на вътрешното ведомство за осигуреното финансиране, благодарение на което бе реализиран проектът за изграждане на нова сграда на районното управление. От днес служителите на едно от най-натоварените столични управления ще работят в нова и модерна сграда, със задоволство отбеляза министърът. Той им пожела успех и постави акцент върху ефективната работа на служителите при разглеждането на подадените в районното управление жалби.

Първата копка на новата сграда на столичното Трето РУ бе направена на 6 февруари м.г., след като с постановление на Министерския съвет бяха отпуснати целеви средства в размер на 5 100 000 лева за изграждането й.
В районното управление работят 377 служители, които се грижат за опазване на реда и сигурността в три общини – “Възраждане”, “Красна поляна” и “Илинден”, чието постоянно регистрирано население е 188 000 души. На територията на районното управление са разположени множество държавни учреждения, административни сгради, предприятия, големи търговски центрове и други обекти. Данните на полицейската статистика сочат, че има понижаване на регистрираните престъпления с 8.08%, като в същото време е налице увеличаване на броя на разкритите престъпления в сравнение със същия период на миналата година – със 7%.
Новопостроената сграда на районното управление разполага с обособен салон за административно обслужване при подаването и получаването на български документи за самоличност, разрешения за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси и издаване на удостоверения до други учреждения. Създадени са условия за правилно съхранение, движение и работа с документи, съдържащи класифицирана и информация. В полицейското управление е изградена и специална самостоятелна регистратура съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и правилника за прилагането му, а помещенията за задържани лица са в съгласие с изискванията на Инструкция І з-1711/2010 г. В новата сграда също така има помещение, определено за задържаните непълнолетни и малолетни, каквото до момента не съществуваше.