Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (OHIM)

Седалище: Аликанте, Испания
www.oami.europa.eu

Службата извършва регистрация на търговски марки и модели. След това те са валидни в целия ЕС. Тази система съществува паралелно с вътрешните системи за регистрация в отделните държави от ЕС.