Сключване и форма- превозни документи.Сключване на договора.

Офертата се прави от изпращача. Поставя се въпросът дали договорът е реален или консенсуален – зависи какъв е конкретният превозен договор. При железопътен и крайбрежен превоз предаването на товара е елемент от фактическия състав – договорът е реален, трябва да се предаде и приеме товарителницата.Товарителният запис е ценна книга, който се издава от товародателя и той го предава на превозвача. Превозвачът трябва да предаде товара само на редовния владелец на тоя запис. По ТЗ договорът е неформален. Според специалните закони останалите видове (въздушен, автомобилен и морски) са консенсуални и формални (изисква се специална форма) – предаването на товара е в изпълнение на сключения договор (през 1999 г. се изменя режимът на автомобилния превоз и от реален става консенсуален).
Превозни документи – различни при различните видове договори, с различно правно значение.