Симеон Дянков: Здравната вноска през 2010г. няма да бъде увеличавана

Размерът на здравната вноска за тази година няма да бъде променен, съобщи днес вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Направеният анализ от икономическите и финансовите експерти показва, че по-добрият вариант за осигуряване на средства за системата на здравеопазването е работещите в публичния сектор да плащат здравни и пенсионни осигуровки. Така реално се прави икономия на разходи от държавния бюджет, които ще бъдат разпределени допълнително за здравеопазване, след като бъдат извършени реформите в сектора, поясни вицепремиерът. Средствата, които ще бъдат спестени от вноските, плащани досега 100% от държавата, са в размер на около 150 млн.лв. За служителите в системата на МВР ще бъдат търсени други варианти за допълнително стимулиране, уточни финансовият министър.

Тази седмица ще бъдат представени предварителните резултати от работата по остойностяване на медицинските услуги, съобщи още       вицепремиерът Симеон Дянков. Анализът, който ще бъде обсъден с представители на съсловните организации и лечебните заведения, ще покаже нуждата от финансов ресурс за системата на здравеопазването, както и насоките за промени в сектора.

В началото на следващата седмица, на заседание на  Националния съвет за тристранно сътрудничество,  ще бъдат  разгледани предложенията на правителството за подкрепа и устойчив растеж на българския бизнес, съобщи още министърът на финансите. Той уточни, че част от мерките съвпадат с идеите на синдикалните и работодателските организации. Сред предложенията, които ще бъдат направени, е приватизацията на миноритарните дялове на някои държавни предприятия чрез Българската фондова борса, обясни министър Симеон Дянков