Сигурност и отбрана

Отделни структури подпомагат Съвета по въпросите на сигурността и отбраната:

  • Комитетът по политика и сигурност (КПС), чиито функции в това сътрудничество са идентични с функциите на Корепер за други типове решения;
  • Военният комитет на Европейския съюз (ВКЕС), съставен от началниците на генералните щабове на държавите-членки;
  • Военният секретариат на Европейския съюз (ВСЕС), който е част от Генералния секретариат на Съвета, състоящ се от военни и цивилни експерти, командировани от държавите-членки;
  • Комитетът за гражданските аспекти на управлението на кризи.