Сесилия Малмстрьом: Европейската комисия отчита много положително целенасочената политика и усилията на България в борбата с организираната престъпност и корупцията

Министър Цветан Цветанов запозна еврокомисаря по вътрешни работи с предприетите от българското правителство целенасочени законодателни мерки и конкретни резултати, като подчерта, че те са съставна част от цялостна стратегия и политика за пресичане на организационната и финансовата мощ на престъпността.  Действията и успехите на страната бяха окачествени като много динамични, а г-жа Малмстрьом изрази убеденост, че те ще бъдат отбелязани в следващия оценъчен доклад

В рамките на съвета „Правосъдие и вътрешни работи” министър Цветан Цветанов проведе среща с комисаря по вътрешни работи на ЕК Сесилия Малмстрьом. Той запозна еврокомисаря с предприетите целенасочени законодателни мерки и конкретни действия от българското правителство за борба с организираната престъпност и корупцията. Споделени бяха някои от по-важните резултати, като изрично бе подчертано, че действията са съставна част от цялостна стратегия и политика за пресичане на организационната и финансовата мощ на престъпността. Европейската комисия бе запозната и с работата на България за развитие на регионалното сътрудничество в областта на сигурността. Подчертано бе много доброто стратегическо и оперативно сътрудничество с Румъния, с която страната ни работи активно както по линия на борба срещу трансграничната организирана престъпност, така и в процеса на подготовка за присъединяването им към Шенген. Отбелязано бе и активното сътрудничество със съседна Гърция, включително със създадения Контактен център за митническо и полицейско сътрудничество на ГКПП Кулата – Промахон.
Министър Цветанов запозна г-жа Малмстрьом и с успешно приключилото българско председателство по приложението на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа.  Изтъкната бе ролята и проактивните действия на България за постепенното въвеждане на европейските норми и стандарти в полицейското сътрудничество със страните от Югоизточна Европа в процеса на тяхната подготовка за присъединяване към ЕС.
Г-жа Малмстрьом благодари за изчерпателната информация и поздрави министър Цветанов за неговата работа и отбелязаните резултати.  ЕК отчита  много положително целенасочената политика и  усилия на България в борбата с организирана престъпност и корупцията. Действията и успехите на страната бяха окачествени като много динамични, като еврокомисарят изрази убеденост, че те ще бъдат отбелязани в следващия оценъчен доклад.
В края на срещата комисар Малмстрьом потвърди желанието си да посети България в отговор на официалната покана от министър Цветанов като остава да се уточни времето, предвид натоварената й програма.