Семинар за съвместната дейност на антикорупционните структури в България и Румъния

Форумът е организиран от Дирекция „Инспекторат” в Министерство на вътрешните работи на България и Генерална дирекция „Антикорупция” в Министерство на администрацията и вътрешните работи на Румъния

„Прозрачност, обективност и единство – гаранция за ефективна съвместна дейност на антикорупционните структури на България и Румъния” е темата на семинар, който се провежда днес в ОДМВР – Русе.
Форумът е организиран от Дирекция „Инспекторат” в Министерство на вътрешните работи на България и Генерална дирекция „Антикорупция” в Министерство на администрацията и вътрешните работи на Румъния.
В срещата участват служители от вътрешните министерства на двете страни, неправителствени организации и журналисти от България и Румъния. Предмет на семинара са въпросите, свързани с развитието и усъвършенстването на институционалните инструменти за контрол и превенция на корупцията в двете министерства и ролята на неправителствените организации за ограничаването й, в съответствие с националните законодателства.
Ръководител на румънската делегация е генерален квестор Ливиу Попа, генерален директор на дирекция „Антикорупция” в Министерство на администрацията и вътрешните работи на Румъния, а от българска страна – директорът на дирекция “Инспекторат” в МВР комисар Сергей Дамянов. Във форума участват ръководни служители от Дирекция “Инспекторат” и Дирекция “Вътрешна сигурност” МВР, както и ръководителите на ОДМВР–Русе и РД”ГП”–Русе.
От румънска страна ще се включат представители на неправителствените организации “Прозрачност без граници”, “Асоциация за изследване на демокрацията”, “Академично общество в Румъния” и “Асоциация на офицерите и сержантите от запаса”.
Българските неправителствени организации са представени от Институт “Отворено общество”, Клуб “Журналисти срещу корупцията”, Център за изследване на демокрацията”, “Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва”.

Почти ежедневните комуникации и съвмести действия в работата за осигуряване на външните граници, граничния и пътния контрол, разпространението на превантивни антикорупционни материали и получаване на сигнали от граждани от двете страни, създаването на съвместни екипи за действие и разследване по получени конкретни сигнали вече са довели до постигането на сериозни успехи в борбата с корупцията – подчерта по време на форума комисар Сергей Дамянов.
Генерален квестор Ливиу Попа посочи, че новите методи в областта на превенцията са привличането на социолози и психолози, които да определят уязвимите места в структурите. Той допълни, че някои административни мерки вече са предвидени- например ограничаването на директния контакт на служителите с гражданите.
Началникът на отдел «Противодействие на корупцията в «Инспекторат» на МВР комисар Стефан Куцаров обобщи, че методите за изследване на корупционния риск са идентични в двете страни. Една от реализираните стъпки за ефективно противодействие на корупцията е активното участие на НПО. Друг проект предвижда  приемането на съвместен «Етичен кодекс на съвместните българо-румънските гранични екипи». Всъщност главната насоката и усилията на хората, работещи срещу корупционните явления е  формирането на антикорупционно съзнание, сред служителите и сред гражданите.