Седемте принципа на човека от йогистката философия

yoga, йогаСедемте принципа на човека, както са известни на йогистката философия, тук са посочени с техните анг­лийски (съответно български – б. пр.) термини, с които сме заменили санскритските думи:

7. Дух

6. Духовен Ум

5. Интелект

4. Инстинктивен Ум

3. Прана или Жизнена Сила

2. Астрално Тяло

1. Физическо тяло

Ще се спрем накратко на най-общата същност на всеки от тези седем принципа, за да бъде ученикът наясно с тях при бъдещите им споменавания; но ще отложим подробно­то разглеждане на въпроса за следващите уроци.