СЕВ проведе 199-тото си редовно заседание

Съветът по европейските въпроси одобри на днешното си редовно заседание позицията на България за неформалната среща на министрите на културата, която ще се проведе на 31 март 2010 година в Барселона. В момента, в който Европейският съюз оформя своите стратегически приоритети за следващото десетилетие, с приемането на Стратегия „Европа 2020” и последващи  инициативи, министрите на културата се надяват да насочат внимание към приноса на културния сектор за цялостното подобрение на климата на творчество и иновации в европейската икономика. Страната ни подкрепя идеята за включването на културни компоненти в Стратегия „Европа 2020”, водена от убеждението, че културата и творчеството са фактори за развитието на иновативна Европа.

Във връзка с мониторинга върху приемането и прилагането на европейското законодателство, на заседанието си днес членовете на СЕВ изнесоха доклад относно необходимостта от приемане на национални мерки за прилагане на Регламенти на Европейския съюз.