СЕВ одобри четири позиции на България за заседания на Съвета на ЕС

На днешното си юбилейно, № 200, заседание Съветът по европейските въпроси (СЕВ) одобри позициите на България за четири предстоящи заседания на Съвета на Европейския съюз – тези на министрите по земеделие и рибарство, по икономически и финансови въпроси, по телекомуникации и по спорт.

На предстоящото заседание на министрите на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се състои  на 19 април в Люксембург, ще бъдат обсъдени резултатите от консултациите във връзка с реформата на Общата политика на ЕС в областта на рибарството. България подкрепя необходимостта от отчитане на спецификата, както на рибарските сектори на отделните държави, така и на различните географските региони (напр. Черноморския).

На предстоящото неформално заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси, което ще се проведе на 16 и 17 април т.г. в Мадрид, ще бъдат дискутирани Пактът за стабилност и растеж, конвергентните програми и програмите за стабилност на държавите-членки на ЕС.

Бъдещият Цифров дневен ред на Европа в контекста на новата Стратегия ЕС 2020 ще бъде в основата на дневния ред на неформалната среща на министрите на ЕС по телекомуникациите, която ще се състои между 18 и 20 април в гр. Гранада, Испания. Българската страна подкрепя насърчаването на изграждане на високоскоростни мрежи от ново поколение, повишаването на сигурността и доверието в интернет, защитата на цифровите права на потребителите, развитието на единен цифров пазар и развитието на електронното управление.

По време на своята неформална среща на 20 и 21 април т.г. в Испанската столица спортните министрите на ЕС ще обсъдят спорта в контекста на Договора от Лисабон и сформирането на нова работна група на ЕС по въпросите на социалното включване и равните възможности в спорта. България приветства определянето на нов дневен ред в областта на спорта и ще положи всички усилия за участието в новосформираните работни органи на ЕС.

На днешното си заседание Съветът по европейските въпроси одобри разпределението на отговорностите по въвеждането и прилагането на регламентите и  директивите, публикувани в Официалния вестник на ЕС през месец март 2010 г.