СЕВ одобри позицията на България за предстоящото заседание на ЕКОФИН

Съветът по европейските въпроси (СЕВ) одобри на днешното си редовно заседание проекта на позиция за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН).

Срещата на финансовите министри на страните от ЕС ще се проведе на 19 януари 2010 г. в Брюксел, Белгия. В дневния ред на заседанието са включени основни въпроси в областта на данъчната политика, отложени за разглеждане от декемврийското заседание на Съвета ЕКОФИН.

На днешното си заседание СЕВ одобри и позиция на Република България относно Стратегия ЕС 2020. Настоящата позицията на страната е изготвена във връзка с неформална обществена консултация на Европейската комисия по проекта на нова стратегия „ЕС 2020” за икономическо развитие на Съюза, подготвяна в продължение на дневния ред от Лисабон и целяща превръщането на ЕС в по-модерна, конкурентоспособна и зелена социална пазарна икономика. Изготвянето на Стратегията на Европейския съюз ще бъде предмет на публични дискусии в страната и в рамките на Съюза през 2010 г.