СЕВ одобри позиции на България за заседания на Съвета на ЕС

Съветът по европейски въпроси (СЕВ) одобри позициите на България за заседанията на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи и на Съвета по конкурентоспособност, които ще се проведат съответно на 25 февруарии на 1 март 2010 г. в Брюксел.

В дневния ред на предстоящото заседание по правосъдие и вътрешни работи са включени въпроси, които са определени като приоритетни за България в Годишната програма на Правителството за участие в процеса на вземане на решения от ЕС и в 6-месечната програма на СЕВ с приоритетните досиета по време на Испанското председателство на ЕС. Част от въпросите, които ще бъдат обсъдени са: Стратегия на ЕС в областта на вътрешната сигурност,  незаконната миграция през южната морска граница на Европейския съюз и проект на Директива относно Европейска заповед за осигуряване на защита. България заедно с Испанското председателство е съ-вносител на проекта на директива относно европейската заповед за защита.

По време на заседанието на Съвета на ЕС по конкурентоспособност ще бъде обсъдено и гласувано решение относно участието на ЕС в съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS-169).  България има интерес от участието на ЕС в тази програма, тъй като по този начин ще се осигури възможност за допълнително сътрудничество между български академични и научни организации с партньори на БОНУС-169 в рамките на специализираните конкурси.

Членовете на СЕВ обсъдиха днес и проекти на рамкови позиции по теми, разглеждани на заседания на работни групи към ЕК и Съвета на ЕС, както и актуални въпроси, свързани с предстоящите заседания на КОРЕПЕР І и КОРЕПЕР ІІ.