СДВР призовава за по-голяма бдителност при съхраняване на големи парични суми в офиси и търговски обекти

kameraВ навечерието на Коледните празници традиционно се увеличава паричният оборот на обектите за търговия и услуги. Много фирми се разплащат с доставчици, сътрудници и клиенти в собствените си офиси. В редица случаи това са просто апартаменти в жилищни сгради без надеждна защита срещу крадци и грабители.
В тази връзка СДВР напомня на търговците, управителите на фирми и други материално отговорни лица да предприемат необходимите мерки за опазване на паричните суми в офисите и търговските обекти.
Препоръчително е да не се съхраняват големи парични суми в работните помещения на офиси и магазини. В случай, че това е наложително, да се осигури надеждна защита посредством физически бариери, сигнално охранителна техника, видеонаблюдение, добре обучени и подготвени охранители. При инкасиране /транспортиране/ на големи суми също да се ползват услугите само на лицензирани охранителни фирми, разполагащи с необходимото оборудване, въоръжение и технически средства. Касиери, които теглят пари от банките, също да не се оставят без придружители.
Добре е да се ограничи броят на служителите, които са запознати с размера на паричните суми, мястото и начина на съхранението им. Практиката показва, че в повечето случаи при кражби и грабежи извършителите действат по предварително осигурена информация.
Превантивните мерки за безопасност и охрана на обектите биха спомогнали да се предотвратят по-големи загуби от престъпни посегателства, припомнят от СДВР.