СДВР отчита подобрени резултати в разкриваемостта на престъпления през 2009 година

Новото ръководство създаде условия за чувствително подобряване на работата в дирекцията, която е уникална по сложност и натовареност – подчерта министър Цветан Цветанов

СДВР е може би единствената дирекция в страната, която предприема адекватни, системни мерки за проверки на нощните заведения. През последните няколко месеца бяха реализирани и няколко успешни операции срещу автокрадците, което доведе до спад на противозаконното отнемане на автомобили. Новото ръководство създаде условия за чувствително подобряване на работата в дирекцията, която е уникална по сложност и натовареност – подчерта министър Цветан Цветанов.
Добри са резултатите и по линия на противодействие на наркоразпространението, но обществото очаква още по-активни действия в тази посока. Именно наркоразпространението, наред с кражбите и уличните грабежи са структуроопределящи за картината на престъпността в столицата, отбеляза директорът комисар Валери Йорданов. Предприемат се комплексни мерки в тези направления, във взаимодействие на Охранителна полиция с другите служби и с прокуратурата.
На отчета на СДВР, който се провежда днес, присъстват вътрешният министър, главният секретар на МВР, директорът на ГДБОП, градският прокурор на София Николай Кокинов и ръководителят на Софийската районна прокуратура Александър Налбантов.

Анализът на постигнатите резултати от Столичната дирекция на вътрешните работи през 2009 г. сочи, че за втора поредна година са отчетени подобрени резултати по отношение нивото на разкриваемост. При криминалните деяния тя се запазва в рамките на 33%, а при икономическите престъпления е 48%, с десет пункта по-висока от 2008 г.
През 2009 г. в поделенията на дирекцията бяха регистрирани 33029 престъпления. Спрямо предходната година е налице увеличение на този показател със 7%. Установени са извършителите на 11 089 криминални деяния. Реализираната разкриваемост е добър показател, предвид променената технология за отчитане на престъпленията като разкрити едва след повдигането на обвинение.
В края на 2009 г. е отчетен ръст с 18% на извършените умишлени убийства. Разкрити са 57 % от общо регистрираните 28 убийства през годината. При опитите за убийство също е налице увеличение с 18%.През годината е отбелязан ръст на сексуалните престъпления, по-значителен при блудствата, които са с 22% повече. Разкриваемостта при изнасилванията остава в рамките на 77%.
Друг вид тежки посегателства, които са приоритет в дейността на столичната дирекция, са грабежите. За разлика от 2008г., когато с неудовлетворение отчетохме чувствително снижение на разкритите насилствени деяния от този вид, през 2009 година разкриваемостта е нараснала с 4 пункта – до 42%. Увеличили са се обаче и регистрираните нападения – те са с 19.4% повече от предишната година.
След като в продължение на четири години беше отчитано намаление при най-многобройните престъпления – кражбите, през 2009 г. е налице ръст на регистрираните деяния от този вид със 6.7%.
Като добри могат да бъдат окачествени резултатите от работата по противодействие на посегателствата с предмет МПС, чието ограничаване продължава да е приоритет в дейността на столичната дирекция. След отчетеното през миналата година снижение на регистрираните  престъпления от този вид с 3.5%, с което бе затвърдена тенденцията им към намаляване, през 2009 г. е налице спад с нови 6%.
През 2009 г. е налице нарастване с 16% на документираните деяния, свързани с  производство, съхранение, разпространение и употреба на наркотични вещества. Разкритите престъпления са с 22% повече, а процентната разкриваемост се е повишила с 6 пункта до 86%.
През 2009 г. бяха новоустановени 16 организирани престъпни групи. В резултат на целенасочените оперативни действия, от служителите на СДВР са неутрализирани 12 организирани престъпни групи и са задържани 36 участници в тях, на 14 от които са повдигнати обвинения. През миналата година са регистрирани 3 отвличания, с две по-малко от предходната. Извършителите на престъпленията са установени, задържани и привлечени като обвиняеми лица.
През последната година работата по престъпленията, свързани с “пране на пари”, протичаше съвместно с дирекцията за финансово разузнаване към ДАНС. Извършена беше предварителна проверка по 81 преписки на агенцията, 65 постановления на СГП и 16 досъдебни производства, които касаят предимно лица, осъществили международни банкови транзакции и внесли скъпи автомобили и недвижими имоти със средства без доказан произход.
През годината бяха образувани 46 дисциплинарни производства за извършени тежки нарушения на служебната дисциплина, което е близо два пъти повече от 2008 г. Всички те са приключени до края на годината, като 30 от виновните служители са уволнени, а на останалите са наложени различни дисциплинарни наказания.
За постигнати високи резултати в служебната дейност и конкретен принос при осигуряване на обществения ред и сигурност в столицата са наградени общо 1 622 служители на дирекцията.