Сградата, в която се помещават Софийският районен съд и Районната прокуратура, ще бъде върната на съдебната система

Министър-председателят Бойко Борисов прие днес по тяхна инициатива  висши магистрати по повод възникналата извънредна ситуация и проблемите, пред които е поставено функционирането  на най-големия съд в страната – Софийският районен съд /СРС/.

След подробно анализиране на ситуацията на най-натоварения съд в страната  и след конкретни предложения, премиерът Бойко Борисов разпореди, със съдействието на  министър Росен Плевнелиев и министър Маргарита Попова, да се предприемат действия на съдебната система да бъде върната сградата на бул.”Драган Цанков” № 6. По време на срещата беше взето решение Държавно предприятие „Строителство и възстановяване” да предаде незабавно владението на сградата на бул.”Цар Борис III” 61 (известна като сградата на ГУСВ), за да бъде изнесена там част от дейността на  Софийския районен съд.

По време на разговора  бяха обсъдени примерни варианти за трайно решаване  въпроса за разширяване на Съдебната палата или изграждане на нова сграда. Окончателното решаване на въпроса зависи от допълнителни  технически и правни проучвания.

В срещата участваха главният прокурор Борис Велчев, председателят на ВАС Константин Пенчев, председателят на  Бюджетната комисия към ВСС Иван Колев, зам.председателят на ВКС Гроздан Илиев, председателят на СРС Красимир Влахов, районният прокурор Александър Налбантов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, министърът на правосъдието Маргарита Попова и областният управител на област София-град Данаил Кирилов.