Свободните работни места в бюрата по труда през февруари са 9 504

Свободните работни места в бюрата по труда през февруари 2010 г. са 9 504. Равнището на безработицата през месеца е 10.26 процента.Трудовите посредници са устроили на работа 7 542 безработни, а бюрата по труда са напуснали 25 790 безработни.

В бюрата по труда са регистрирани 380 244 безработни лица.Новорегистрираните безработни са 37 478 души, като са с около 29 000 по-малко спрямо януари.

Равнището на безработица продължава да е по-ниско от средното за страната в 7 области – София-град – 3.47%; Габрово – 7.26%; Бургас – 7.35%; Варна – 8.39%; Стара Загора – 8.18%; Пловдив – 9.02%; Перник – 9.29%.