Световния ден на прехраната -16 октомври

sofia, софия, sofiyaЕкспертен форум на тема „Предизвикателства пред процесите на миграцията и интеграцията”, в рамките на проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” ще се проведе по повод 16-ти октомври – Международен ден на прехраната, отбелязван в някои държави и като Световен ден на хляба. 16-ти октомври е Световен ден на прехраната, който се отбелязва по решение на организацията на ООН по прехрана и земеделиие (ФАО).
Проектът цели подобряване на отношението на българското общество към имигрантите в страната и се финансира от Европейския интеграционен фонд чрез Министерство на труда и социалната политика.
За участие са поканени представители на институции, ангажирани с процесите на интеграция на имигрантите, представители на синдикални организации, на неправителствени организации, работещи в сектора и представители на различни имигрантски организации. Конференцията ще се проведе от 9.30 до 12.30 в зала „Опал” на хотел Дедеман Принцес в София.
Ще бъдат представени актуални данни за имигрантите в страната, добри европейски практики, данни за стереотипите по отношение на представители на различните имгигрантски общности у нас.

Информационна агенция „Фокус“