Световният ГИС Ден отбеляза България

noviniИзползването на географските информационни системи като средство за анализ, планиране и обработка на данни, е една от предпоставките за реализиране на закона за електронното управление с цел бързо и качествено предоставяне на комплексни услуги на гражданите и бизнеса. Това каза Деян Дънешки, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” при откриването на единадесетия Световен Ден на географските информационни системи. От името на министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, под чийто патронаж премина отбелязването на Световния Ден у нас, г-н Дънешки поздрави присъстващите и връчи награда в категорията „Държавна администрация” на Павлин Димитров, зам.министър на МВР. Отличието се дава за внедряване на модерни ГИС технологии за противодействие на престъпността и осигуряване на обществената безопасност. С помощта на ГИС се извършва географска визуализация на полицейски данни и специализирани географски криминални анализи.

Приветствам горещо създадената традиция за стимулиране на успешни внедрявания на иновативни решения за обмен на пространствена информация и съм убеден, че като си сътрудничим, ще успеем да се справим както с новите предизвикателства, които поставя пред нас европейската директива INSPIRE, така и с ежедневните проблеми във всяка от сферите, в които работим и прилагаме нови технологии, каза още г-н Дънешки.