Светлината е нашата природа и природа на съществуващото.

svetlinataСветлината е нашата природа и природа на съществуващото. Светът е изграден от светлина и затова много писания казват, че Бог е светлина. Сега съвременната наука откри, че Вселената е изтъкана от електромагнитни, гравитационни и информационни полета. Това са научни термини: светлината е поетичен термин. Осъзнавайте колкото е възможно по-често, че вие сте „светлината на света”.

Ние сме родени в светлина  – това е великото прозрение на мистиците от всички времена. В последните 30 години учените бяха принудени да се съгласят с тях. Днес науката най-сетне прие,  че не само човек е създаден от светлина, но и всичко останало е светлина. За да достигнете до тази истина не са ви нужни нито лаборатории, нито сложни прибори. Необходимо ви е само да владеете изкуството на съзерцанието. Когато успеете да се освободите от мислите и умът ви се успокои напълно, пред вас ще блесне вътрешната светлина.

Щом осъзнаете светлината в себе си, ще се удивите – сега ще я видите във всичко. Тогава ще узнаете, че всичко съществуващо не е друго, освен океан от светлина – не материя, а чиста енергия.