СВЕТА ГОРА / АГИОН ОРОС /

Атон е третата част / наред с Касандра и Ситония / на Халкидическия полуостров . Освен че е една от най-красивите курортни части на Гърция / вековни борови гори слизат чак до морето /, Халкидическият полуостров , наричан Халкидики , се гордее и с някои исторически спомени . В неговото село Стагира е роден великият Аристотел . Света гора носи името Атон от едноименния бял мраморен връх , висок 2033м . Дължината на Атон е около 50км , ширината – около 10км , а общата му площ е 350кв.км . До Атонската монашеска република няма път по суша . От градчето Урануполис се стига с корабче до Дафни – пристанището на атонската столица Карея. Единствената , съвсем къса , автобусна линия свързва Дафни със столицата . До всички краища на Света гора , както и между отделните манастири , се отива пеша или с мулета .

През последните хиляда години на полуострова са изградени двайсет големи манастира – Великата лавра / най-старият /, Дохиар , Ксенофонт , Зограф , Хилендар , Панталеймон , Ксиропотам , Ватопед , Пандократор , Ивер , Дионисий , Кутлумаш , Каракал , Филотей , Симонопетър , Павел , Ставроникита , Григорий , Есфигмен , Костамонит , както и множество църкви , параклиси и скитове , дали убежище на безброй православни монаси . Едни от манастирите / като българския Зограф / са общежителни / киновиални / – техните монаси нямат лична собственост и свои пари и се хранят на общата манастирска трапеза . Други / като Хилендар / са идиоритмични – в тях всеки монах се грижи за себе си , храни се сам в килията си , има свои пари . В манастирите и техните църкви се пазят от много векове икони , иконостаси , дърворезби , златни и сребърни украшения и други богатства с неизчислима стойност , както и много ценни средновековни гръцки , славянски и други ръкописи . Нападани , ограбвани и опожарявани през миналите векове от пирати и турци , те постепенно са заприличали на непристъпни крепости . Атонската монашеска република е била истински център на балканското духовно общение , огнище на просвета и книжнина . В Хилендар и Зограф през ХVІІІ век Паисий Хилендарски написва своята „История славеноболгарская”. През същия век на Света гора се прославя Атонската академия на видния богослов и философ Евгениос Вулгарис .

Днес Атон привлича вниманието на много туристи и учени от цял свят . Девствената природа и запазената средновековна атмосфера създават възможност за необичайни преживявания . Там са непознати достиженията на съвременната цивилизация – електрическо осветление , телевизия , радио , автомобили и други , дори и времето се отмерва по стария , византийски часовник . Двайсет андипросопи , представители на големите манастири , образуват така наречената Йера Кинотис / Света общност /, която управлява Света гора . Има и гражданска администрация начело на губернатор . Разрешението за посещение на Атон се получава от Министерството на Северна Гърция в Солун / засега посещението на жени е строго забранено /.

Туризмът в страната е много добре развит , годишно Гърция се посещава от 12580хил. туристи .