Сатвична сила и сатвична храна

hrana Първата от тези универсални сили в природата е сатвистичната сила – силата на самосъзнанието, на любовта, мира, чистотата и радостта. Когато тази сила преобладава в съзнанието ни, ние сме релаксирани, спокойни, в състо­яние на душевен мир и нашето съзнание лесно достига до по-високи нива на духовна съзнателност. Сатвистични храни може да наречем храните, в които силата на чисто­тата и любовта преобладава и които правят ума чист и спокоен. Тези храни лежат в основата на начина на хранене при йогите, защото те са най-добрият проводник на физи­ческо здраве и душевен покой; тези храни са възможно най-подходящите за тези, които искат съзнанието им да се издигне до по-високи нива и да достигнат себепознание.

Тази група храни включва: плодове, повечето зеленчу­ци, бобови и ядки, зърнени храни, мляко и млечни продук­ти и в умерени количества почти всички билки и подправ­ки. Сатвичната диета, понякога наричана млечно-вегетарианска, понеже включва мляко и млечни продукти, оси­гурява голямо разнообразие от хранителни вещества, дос­тавяйки на организма достатъчно белтъчини, въглехид­рати, мазнини и всички важни витамини и минерали.