Санчи

Санчи – село в Централна Индия , в щата Мадха Прадеш , на 40км от град Бхопал . В тази местност са запазени група от будистки паметници , сред които са ступи / ступа – в Индия , Непал , Средна Азия , култово-будистка символна и мемориална монолитна постройка с полусферична форма /, дворци , манастири , храмове , врати и др.

В манастирския комплекс / ІІІ в.пр.н.е. – ХІІ в. от н.е. /, обкръжен от каменни крепостни стени , сред останалите съхранили се най-известна е постройката голямата ступа №1 / ІІІ в.пр.н.е. /. Кръглата куполообразна постройка е покрита през ІІ в.пр.н.е. с обвивка , която го увеличава два пъти . Около ступата са извършвани религиозни церемонии на обикаляне с привличането на множество миряни . Ступата има каменна ограда и четири врати – „торана” / І в.пр.н.е. /, украсени със забележителна резба , а на места и със скулптури , на фигури на хора и слонове / на западните и северните врати /. В някои релефи има сюжети , отразяващи сцени от сражения и обсади на града .

В Санчи е запазена група от по-късни паметници на будистката култура / V – ХІІ в. /. В това число е ранният наземен храм №17 / V в. /, т.нар. божия обител . Ядрото на храма , изработено от дялан камък , представлява кубично светилище с вътрешни помещения за божествата , с плоски подпори и входна врата с четири стълба . Интересни с архитектурата си са двата наземни храма – чайти / чайти – будистка култова постройка , храм за молитви / – №40 и №18 , построени през VІІ в. от камък на мястото на бившите дървени храмове и повтарящи според традицията техните форми . В Санчи се намира и известната колона на покровителя на будизма – владетелят Ашока.