Само 13% от приключените дела в Районен съд-Кюстендил са обжалвани

Само 13% от приключените в Районен съд- Кюстендил дела са обжалвани пред по- горна инстанция, показва анализа за 2009 година. Съдът е имал да разгледа 5247 дела, от които свършени са 4470, от тях 80% в 3-месечен срок.

„Съдът разглежда делата в разумен и кратък срок, но не за сметка на качеството на правораздаването. Районен съд-Кюстендил е един от най-натоварените в страната“, заяви за Дарик председателят на съда Андрей Радев. Той се обяви за поправки в Наказателно-процесуалния кодекс, с които Народното събрание да намери начин да ограничи възможността подсъдимият да бави процеса с представяне на болнични за него или за адвоката му. „Така подсъдимият ще получава своевременно наказание, ако има доказателства“, коментира Радев.

Статистиката показва, че един съдия в Районен съд-Кюстендил е имал да разглежда по 51,44 дела на месец, от които е приключвал над 85%. През 2009 година съдът е работил с един незает щат или с 9 съдии, като от септември съставът е намалял след излизането по майчинство на съдия Стоименова. От края на миналата година щатът е попълнен от бившия директор на ОД-МВР Пламен Деянов, който ще бъде съдия по граждански дела./DarikNews/