Самовнушение – Себелечение чрез внушение

Ако позволяваме на ума си да подхранва мрачни, потискащи мисли и отчаяние, тялото неизбежно се от­зовава — то заболява. Можем да анализираме себе си и да видим колко негативни самовнушения си правим. Прочели сме или сме чули, че нещо е вредно и че тряб­ва еди-как си да се прави. Веднага отчитаме вътрешно: значи аз греша! И се започва … Не е ли по-добре съ­щите сили и механизми да се впрегнат на работа за насочване на ума към бодрост, сила, смелост, здраве?

Страхът е една от главните причини за заболява­нията. Той действа като отрова на тялото, последици­те от която се проявяват по разни начини. Съумеем ли да го премахнем, отстраняваме причината за разстрой­ствата и признаците им постепенно изчезват.

Ако здравето ви е нарушено, значи сте пренебрег­нали природните закони. Щом се убедите в това, тряб­ва да проучите законите на здравето и без да е необ­ходимо да сте лечител, можете да направите твърде много за себе си — да станете здрав, силен, бодър. Пак ще кажем, в девет от десет случая болестта се дължи на неправилно храносмилане и отделяне на отпадъците от организма. Вероятно ще възразите, но по-добре е сами да определите истината.

Страдате от лошо храносмилане и имате нездрав апетит, имате запек. Ако сте жена — менструацията ви е неправилна и нередовна. Краката и ръцете ви са студени и вяли: признак на лошо кръвообращение. Слу­хът и зрението ви са засегнати, имате шум в ушите, неясно виждате без очила. Може да имате лош дъх в устата и вероятно сте склонни към грипове, възпаления, простуди. Станали сте по-раздразнителни, нервни сте, . всичко ви дразни. Не спите добре, след съня ставате отпаднали и уморени. Кожата ви е повяхнала и бледа, устните се пукат, ноктите се чупят и т. н., и т.-н.

Е, как е? Не е ли подобно състоянието ви? Без да сме ви виждали, без да ви познаваме, правилно опис­ваме самочувствието ви.

Как може човек сам  да се лекува чрез внушение? Ние можем да отправим към себе си същите внуше­ния, които бихме използвали върху болен, ако сме ле­чители, по начина, описан по-горе.

Нашето „аз“ може да осъществява внушения на онази част от ума, която контролира телесните меха­низми, управлява цялото тяло. Само трябва да ги пра­вим авторитетно и смело. Те да бъдат положителни, утвърждаващи самовнушения. За нас най-сигурният път е този на самовнушението. Ако не ви достигат позна­ния, потърсете подходяща литература. След като ги усвоите, започнете да практикувате системно и правил­ното мислене. То се състои в изграждане и поддържа­не на поведение на ума, насочено към здраве, сила и радост. То се превръща в източник на доверие и бод­рост.

Когато решите да се лекувате чрез самовнушение, из­учете начините, посочени в „Лечение чрез внушение“, усвоите ги и ги прилагайте така, както върху някой друг. Проведете лечението уверено и системно, с твърда вяра в него и ще се убедите в ефикасността му. Още повече, че в много случаи то много бързо завършва ус­пешно.

Научете се да виждате себе си в „окото на собстве­ния си ум“ такъв, какъвто искате да сте. После започ­нете да си мислите, че вече сте това, което искате, като да сте вече този нов, здрав и силен човек. Говорете на себе си и наредете на инстинктивния си ум това, което желаете от него да върши за вас. Настоявайте да из­гради нови здрави клетки’ и тъкани на тялото, да из­хвърли стария износен материал. Той се подчинява и заработва като разумен добър помощник.

В това няма нищо странно, вашето „аз“ нарежда на инстинктивния ви ум да изпълнява правилно и добре задълженията си. И като живеете правилно и природосъобразно, вие давате на този ум материал, с който той да работи, създавате условията за желаните резултати.

Говорейки на инстинктивния ум като на жив човек, кажете му точно и ясно какво се иска от него, без ко­лебание, настойчиво, енергично. Например така:

„Слушай, инстинктивен ум, искам да се захванеш на работа и да поставиш всичко в ред. Дотегнаха ми тези безкрайни болки и’болести, решил съм да се ос­вободя завинаги от тях. Поглъщам здрава, чиста хра­на и стомахът ми е достатъчно силен, за да я смели. Настоявам да се погрижиш за нормалното ми храно­смилане. Пия достатъчно вода, за да има за нуждите на тялото ми, и искам ти да се погрижиш за редовното пречистване на кръвта и течностите. Да нормализираш кръвообращението ми. Дишам правилно и настоявам да се погрижиш за редовното окисляване на отпадъци­те и за тяхното отстраняване от тялото ми. Веднага се залавяй енергично за работа!“

Казвайте си: „Аз съм здрав и силен, здравето ми укрепва всеки ден“ с вяра, енергия, системно и радост­но …