Ръст на разкритите криминални престъпления отчетоха полицаите от ОДМВР-Благоевград

Директорът на ГД „Гранична полиция“ старши комисар Захарин Пенов очерта предстоящите задачи пред дирекцията – привеждането на суухопътната граница в съответствие с изискванията по Шенген

Ръст на разкриваемостта на криминалните престъпления  с 8,46% за  2009г. отчетоха полицаите от областната дирекция на МВР в Благоевград. Общата разкриваемост е 58,35 % . Постигнати са много добри резултати по всички  направления на дейност, като бе изтъкнато постигнатото за противодействие на  производството и разпространението на наркотични вещества и по-точно  на марихуана- отчетоха от ръководсктвото на дирекцията. За 2009г. при полицейски операции са иззети над 17 тона  марихуана. Признание за добрата работа в тази насока ръководството на областната дирекция получи и от партньорите в Гърция, с които благоевградските полицаи сътрудничат успешно. В резултат  на отличната координация между криминалисти от двете страни, са осъществени  няколко акции срещу организирани престъпни групи, които завършиха с арести на  емблематични криминални фигури, действали на територията на двете страни с престъпна дейност като наркотрафик, източване на кредитни и дебитни  карти и трафик на хора. За добрата  работа при противодействие  на наркоразпространението областната дирекция в Благоевград получи  и  почетна грамота от Фондация „Джовани Фалконе”.
Положени бяха много усилия за ограничаване на конвенционалната престъпност, въпреки нарасналите заради кризата предпоставки за увеличаване на този вид престъпления. Служителите от сектор  Икономическа полиция съвместно с колегите им от сектора за борба с организираната престъпност имаха през 2009г. многобрийни успешни  акции за  разкриване на престъпления, свързани с данъчни измами, укриване на  акцизи, измами при усвояване на еврофондове, пране на пари  и др. икономически престъпления. Екипната работа е определяща за  постигнатите добри  резултати в дейността на дирекцията.
Огромни  усилия  и ресурс бяха насочени през 2009г. в ограничаване на тежките ПТП по пътищата на областта. На територията на ОДМВР за изминалата година се  отчита спад със 70 на броя на тежките пътни инциденти. Намелен е и броят на загиналите – с 30 по-малко, и на ранените – със 100 по-малко. Служителите на “Охранителна полиция” през изминалата година охраняваха отговорни обществени инициативи, като предизвикателство за тях бе охраната  на Световната купа по ски  за жени в Банско, за което те  получиха  благодарности от организаторите и общинските власти.
На  отчет–анализа бяха  набелязани и основните задачи в бъдещата работа на дирекцията в синхрон с приоритетите, изведени от МВР.  Директорът на ГД”Гранична полиция” ст.комисар Захарин Пенов изказа задоволството на ръководството на МВР от добрите резултати, постигнати в  работата на ОД МВР. Той изтъкна и основните задачи пред ОДМВР за покриване на изискванията за включване в Шенгенското споразумение и предстоящата през март проверка на експерти от ЕС. Мерките за привеждане на сухопътните ни граници с изискванията по Шенген са свързани и с дейността на Благоевградската дирекция. Страната ни трябва да отговори  на  поетите ангажименти по присъединяването и това един от основните приоритети в дейността на МВР за 2010г. Ст. комисар Пенов съобщи, че  предстои откриването на контактен център на ГКПП-Промахан за подобряване на полицейското сътрудничество между България и Гърция, което е  сериозна  стъпка  в борбата с трансграничната престъпност.
На годишния анализ на дирекцията присъстваха и областният управител на Благоевградска област В.Смиленов, административният ръководител на Окръжния съд съдия К.Бельова, административният ръководител на  Окръжна прокуратура прокурор Е.Атанасова.