Росен Плевнелиев ще открие заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие”

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. постигна резултат от 1,355 млрд. лв. сключени договори и реално разплатени 135 млн. лв. Как са използвани средствата, за какви цели и какъв е ефектът от реализираните проекти ще отчете зам.-министър Лиляна Павлова, която е ръководител на управляващия орган на програмата.

На шестото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР ще бъдат представени новите мерки, по които ще могат да кандидатстват бенефициентите през следващите месеци. Ще бъдат обсъдени както изпълнението на програмата до момента, така и трудностите при реализацията й.

Оценката за изпълнението на оперативната програма на Европейската комисия ще даде Реналдо Мандметс, ръководител на отдел „България”, Главна дирекция „Регионална политика” на ЕК, който заедно с представители на комисията ще участва в срещата.

Заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. ще бъде открито от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. То ще се проведе от 9.30 часа на 4 юни 2010 г., петък, в Гранитна зала на Министерски съвет.

За участие в заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. е необходима акредитация поради режима на достъп до сградата на Министерския съвет.