Ромите в Бургас не работят и не могат да четат и пишат

Близо 70% от ромите в трудоспособна възраст са от години без работа. Причината е високият процент на неграмотност. Това съобщи за БГНЕС Митко Доков от Областния ромски съюз в Бургас, предаде кореспондентът на БГНЕС в града.

За да не останат гладни семействата им, повечето се хващат на почасова работа или събират хартия и старо желязо по контейнерите и изоставените строежи. „Проблемите в ромските квартали все още не са решени. Всеки, който дойде на власт прави обещания, но истината е, че хората живеят в мизерия и гладуват”, каза още Доков. В най-окаяно състояние е квартал „Победа”. Там улиците са неасфалтирани, няма тротоари. Най- бедният квартал в Бургас тъне в мръсотия и мизерия. Тук върлуват и болести, които ромите не лекуват заради липса на пари. Другият проблем в квартала е неграмотността.Всяко трето ромче на възраст 6-7 години не знае български и не може да чете и пише. Между 7 и 10% от децата до 6 години отпадат от училище поради семейни причини или невъзможност на родителите. 35% от ромските деца не посещават детска градина.
Особено тревожна е тенденцията на непрекъснато увеличаване на неграмотността сред ромите. Делът на неграмотните роми на възраст 15 – 64 години в периода между последните две преброявания е нараснал с около 50%. Това е рисков фактор особено при младите хора – до 24 г. Децата от ромската етническа общност отбелязват по-ниско равнище на записване в предучилищни учебни заведения.  Най-сериозно е положението при младите хора в трудоспособна възраст. Повече от 17% на възраст между 16 и 25 години не умеят да четат и пишат, като те са почти два пъти повече от ромите в по-високите възрастови групи. Наблюдава се и негативна тенденция на увеличаване броя на ромските деца, които не ходят на училище или рано отпадат от образователната система, което възпрепятства тяхното интегриране. Хората без образование и квалификация трудно се устройват на работа на първичния пазар на труда, тъй като работодателите търсят работници с професия и квалификация. Липсата на трудови навици и професионални умения ги оформя като рискова група на пазара на труда, което има сериозно негативно социално и икономическо значение. Предотвратяването и намаляването на това явление може да стане преди всичко чрез осигуряване на необходимите общообразователни и професионални знания и умения за постигане на равен достъп до пазара на труда  и реална заетост. /БГНЕС