Ролята на националните парламенти е изключително важна за политиката за борба с бедността и социалното изключване, заяви председателят на парламента Цецка Цачева

Ролята на националните парламенти е изключително важна за политиката за борба с бедността и социалното изключване, още по-актуална в период на икономическа криза, заяви на 22 февруари 2010 г. председателят на Народното събрание Цецка Цачева. Председателят на парламента участва в официалното откриване на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване – 2010 в България – съвместна инициатива на държавите-членки на Европейския съюз и Европейската комисия.

Има нещо символично във факта, че точно от българския парламент стартира откриването и първата среща между партньорите, посочи Цецка Цачева. Тя отбеляза и ролята на Лисабонския договор в социалната политика за една Европа на правата, ценностите, солидарността и сигурността. Освен Кодекса за социалното подпомагане, Закона за интеграция на хората с увреждания и редица инициативи, които намират израз във вътрешното ни законодателство, основната задача е информираност на всеки един от нашите съграждани за проблемите, по които държавата работи заедно с гражданското общество в посока преодоляване на бедността и социалното изключване, каза председателят на парламента.

Цецка Цачева отбеляза, че днес е Световният ден на идеята за побратимяване и двете теми са взаимно свързани. По думите й в условия на икономическа криза и недостиг на солидарност България се нуждае от всеки гражданин, а хората от уязвимите групи се нуждаят от подкрепа.

Ръководителят на представителството на ЕК в България Зинаида Златанова заяви, че на Европа е необходим единен глас и общи усилия, за да може да помогне на европейските граждани, които се намират в тежко социално-икономическо положение. Според социално изследване на Евробарометър от август и септември миналата година, 9 от всеки 10 граждани смятат, че проблемите на социалното изключване и бедността са сериозни на територията на страните, в които живеят.

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов посочи, че за България сред приоритетните теми ще бъде детската бедност и активното включване на най-отдалечените от пазара на труда. Той уточни, че с местните власти ще бъдат създадени за пръв път общи общински планове за борбата с бедността. Част от ангажиментите от Европейската година са и срещи с деца, отглеждани в институции, както и с неправителствени организации, за да се разбере и тяхното мнение по темата. Ще е успех за нас, ако в края на годината имаме национална, базирана на консенсус между всички партньори, дългосрочна стратегия за борба с бедността и социалното изключване, отбеляза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.