Рискове при къртене и събаряне на всякакви сгради

Всички обекти предстоящи за събаряне от гражданското строителство минават през един и същ  цикъл: проектиране от нулевия цикъл на работа, изкъртване или демонтаж на съоръженията (включвайки цялото здание) и всички помещения, окабеляването на инженерните мрежи, както и всички пуско-въведените в експлоатация съоръжения. С течение на годините всяко здание подлежи на ремонт. Тогава се налага да се реконструира и да се обнови, да се направят изменения на конструкцията или да се извършат ремонтни работи, да се отстранят случайни дефекти получени следствие на продължителна експлоатация в определени климатични условия. И, накрая те подлежат на окончателно събаряне, защото се налага да се освободи място за по-модерни сгради и съоръжения. Така става демонтажа на къщи, но по същия начин се разрушават и сложни съоръжения, както електростанции и мостове. Къртене, ремонт, реконструкция или събаряне на здание или обект на гражданското строителство е съпроводено с определени рискове, които са характерни за всички видове строителни работи (например, риска на разрушения), или имат определен характер само за определени строителни обекти (риск от разрушение при копаене на грунт до фундамента в хода на демонтажа на зданието или съоръженията на обекта).

Събаряне на сгради

За всеки тип къртачни работи (и даже за всеки етап на вътрешна работа на строителния обект) може да се прогнозират главните опасности. Риска, свързан с падения е широко разпространен на всички подобни обекти, даже на тези от тях, на които са разположени на нулева кота. Това се вижда от статистическите данни по производствен травматизъм, че 50% от травмите причинени от падане завършват с летален изход.

Риска от неблагоприятни физически въздействия от страна на околната среда, на която са подложени щатните сътрудници предимно са свързани с техните служебни командировки на строителни обекти. Самостоятелните пътувания на не познати и отдалечени строителни площадки могат да бъдат свързани с рискове от достъпа с опасни не оградени места от пукнатини и ями, образувани при изкопа на грунда, а при събаряне на зданието с опасни съприкосновение с електропроводната мрежа и оборудване, намиращи се в аварийно състояние. Ако при проверката е необходимо да се направи оглед във всяко помещение. Всички рискове възникват, ако в процеса на демонтаж не се обмислят и доогледат евентуалните проблеми. Също ако няма добра осветеност и след настъпване на тъмнина или ако единичния посетител няма средство за връзка с други лица и не може да извика помощ. Като правило, на служителите не се препоръчва да обикалят по площадката за демонтаж, без да бъдат съпроводени. На тях не им се разрешава да бъдат в зоната на събаряне, заради безопасността им. Те не трябва да преминават зад огражданията, ако предварително не им е проведен инструктаж и не са получили удовлетворителна оценки по безопасност.

Концепция или самият проект в своята основа трябва да играе важна роля за осигуряване на техника за безопасност, когато работниците извършват своята дейност непосредствено на площадката. Независимо от това, специалистите, създавайки своя проект, те трябва да опишат професионалната подготовка на работниците, които ще извършат демонтажните дейности. Нивото на тяхната компетентност трябва да бъде достатъчно висока, за да не застрашават живота на хората, които могат да бъдат на площадката за демонтаж. Проектиращите са длъжни да «изключат от своите проекти» само възможните опасни ситуации, а да добавят всички проблеми, които могат да станат и да съблюдават всички строителни норми и правила, отговарящи на изискванията по охрана на труда и техниката за безопасност и ако е възможно, да се подменят указаните в техническите условия оборудването с други по-безопасни механизми и материали. Те са длъжни да осигурят достъп до регламентирани дейности още на проектен етап и да предвидят степента на риска за обслужващия персонал. В проекта трябва да бъде оказано и срока на демонтажа.

Въобще проектиращите трябва да включат в своите проекти всички опасни ситуации, които могат да се случат. Проектантите трябва да предоставят на изпълнителите информация за тези рискове, които могат да се вземат под внимание, като най-опасните ситуации, така и необходимите мерки по охрана на труда на площадката за демонтаж.