Психосексуална характеристика – зодия Риби

От всичките 12 зодии най-трудно в този аспект е да се опишат Рибите. Те с готовност се съгласяват, че да намерят човека с всички добродетели, които търсят, практически е невъзможно. Това може да се направи, като се изучат всички традиционни характеристики, приписвани от астро­лозите на дванадесети дом от хороскопа (често го наричат дома на тайните врагове и смъртта). Той има връзка с умствените болести, сексуалните отклонения, наркомания­та, импотенцията. Управлява също непредвидените тра­гедии на човека, повредата на чувствените му органи, уединението и възможните заболявания.

Бидейки възможно най-религиозният знак от зодиака, Рибите често изпадат в депресия заради физическите аспекти на секса. Постоянно усъвършенствуват духовния си мир и лесно губят връзките с любимите си заради своя­та хладност към секса. Затова често са съвместими с Девите и Везните, особено в духовно-емоционален план, тъй като тези зодии също имат трудности с физическата страна на любовта.

В отношението мъж — жена Рибите са склонни към типа «роб — господар» и често сами изпадат в ролята на роба. Желанието им да се намират под властта на някой, ги кара да търсят хора със силна воля, които властвуват с почти военна строгост.

В същото време не всеки човек от тази зодия попада под това влияние на Нептун. Много от тях са нормални в секса, благополучно се женят и възпитават деца.

Но във всички случаи на Рибите винаги им е нужен човек, който търпеливо да се отнася към сексуалните им капризи. Понякога без всякаква причина, изведнъж, Ри­бите могат да прекъснат продължителните си любовни връзки. Те просто стават неспособни да се справят с потребностите си. По време на криза те търсят съчувствие и разбиране.

Рибите, с някои изключения, се числят към най-хитрите и нещастни хора в несексуалните маневри. Нептун ги прави майстори да лъжат хората и самите себе си. Те използуват всички недостойни средства за постигане на благополучие и емоционално спокойствие.

Но в защита на Рибите трябва да се каже, че в по­вечето случаи те сами не подозират своето нещастие.

Една от несексуалните маневри на жените Риби е жестоката им привичка да карат близките и любимите да се чувствуват виновни за това, че недостатъчно силно ги обичат. Пазете се от жени Риби, които постоянно плачат: «Ти не ме обичаш, иначе би го сторил за мене…»

Друга несексуална маневра на Рибите, е, че с помощта на фалшиви добродетели се опитват да оправдаят мислите и постъпките си. Пазете си от мъжа Риба, който със самоотвержен вид провъзгласява: «Това е волята на бога .. .» или» «Нали не за себе си го правя това . ..»

Болшинството Риби постигат целите си, опитвайки се да маниполират емоциите и сексуалните желания на другите.

Болшинството Риби живеят в света на илюзиите. Кол­кото и да са либерални в сексуалните отношения, с тях трябва да се играе на преструвки. Често се държат така, като че ли половият контакт не е станал естествен и дори сдържаното им участие в него е само един жест да се удовлетвори партньора. Заради съгласието трябва да им се разреши да се отнасят към секса с безразличие.

Много жени Риби са сексуално фригидни и се държат с любимите си мъже хитро, властно, грубо, оскърбяват ги, за да компенсират болното си отношение към половата страст. Такива хора често надяват маската на самопожерт-вованието, удава им се да се държат и постъпват по своему, без да получат обаче удовлетворение от действията си.

На мъжете Риби не им е свойствено това поведение. Те обикновено са романтични, внимателни и предани любовници или съпрузи, желаещи да доставят удоволствие на партньорите си. Ако усетят несъвместимост, рядко се развеждат. Дори усилват позитивните моменти в отноше­нията си.

Рибите са водна зодия и затова са много емоционални. За да се уверят, че страховете и подозренията им са само фантазия, често устройват проверки на партньорите си. Те трябва да разработват положителните си качества: съчувствие, гостоприемство, щедрост. Трябва да се пазят от свръхчувствителни изблици, раздразнителност и от не­престанното дърдорене.