Риби – обща характеристика на личността за зодия Риби

19 февруари — 20 март

Направляваща планета: Нептун

Щастливо число: 7

Астрологичен символ: Две риби, плаващи в две про­тивоположни посоки

Астрологични цветове: морско синьо, бледо-лилав, син, стоманен и червено-виолетов

Астрологични камъни: сапфир, бисер, аметист

Когато Рибите се намират под отрицателното влияние на Нептун, са склонни да живеят в изолирания свят на притворство и илюзии и да интерпретират фактите в мечтателен и фантастичен план. Под положителното влия­ние на Нептун придобиват висшето разбиране на човешка­та психика.

Рибите са последният знак от зодиака, обикновено родените под него сами се поставят на последно място. Те безкористно изпълняват желанията на другите. Риби­те са втората водна зодия и са извънредно емоционални и страстни. Ако са добре направлявани, техните силни емоции и страсти са мощен инструмент за съзидание, но ако не са контролирани, могат да доведат Рибите до само-разрушение. От самото детство Рибите трябва да избягват връзките с много емоционални хора.

Рибите управляват тъмното царство на тайните и илю­зиите, обичат да живеят в мечтите си и да правят мислени пътешествия из вселената. Повече от всички зодии, Рибите са склонни към упо­треба на наркотици. Те трябва да се борят и защитават от рязката критика на онези, които не разбират мистическия им свят. Дълго не зарастват душевните рани на Рибите. Самопожертвува-нието е благородно, но само когато делата си заслужават това. Рибите рядко размишляват преди да действуват. Те биха спечелили, ако прибавяха към качествата си още малко реализъм, строга дисциплина и практичност.

На Рибите им харесва да играят ролята на мъче­ници, те са скромни и срамежливи не се отпускат в онлайн магазините, но също и нервни и пълни с енергия. Склонни са твърде много да се безпокоят и силно да преживяват заради дреболии. Родените под този знак са разсеяни и невнимателни, често губят вещите си и забравят къде се намират. Много са впечатлителни.

Интелектът им се колебае като пламък: ту е силен, радостен и острумен, ту обратното — вял, сънен, мелан­холичен.

Обикновено Рибите преуспяват в професиите, които имат някакво отношение към течностите. Те се подчиняват на вълнението на морето и неговите тайни и възстановя­ват силите си, прекарвайки времето си на кораб или лодка. Твърде са заети с духовният свят, но не трябва да позво­ляват тази религиозна склонност да се првърне във фан-тазьорство. Родените под този знак преуспяват във всички области на изкуството. От тях излизат чудесни музикан­ти, писатели, поети, шивачи на плюшени играчки, художници и певци. Доста странно е, но Рибите повече от всички се грижат за собственото си благополучие.

Рибите са способни напълно да се изключат от реалния свят и с това дразнят много свои приятели. Ако наистина искат да бъдат полезни на света със своята идеалистична философия, да оставят нещо след себе си, трябва да престанат да играят на криеница със своите две «аз». Те трябва да се погледнат отстрани и после да направят раз­мития образ, който са видяли, контрастен и ясен. Тряб­ва да се опитат да станат организирани и знаещи цената си хора.