Решението по иска по чл. 109а ЗС

Съдебното решение по иска за определяне на граници със сила на пресъдено нещо разрешава спора за имотната граница между двата съседни имота ­ на ищеца и на ответника. Въпросът не може да бъде пререшаван отново. Когато по предявен иск по чл. 109а ЗС въпросът за собствеността на спорния имот е разрешен с влязло в сила решение, това решение по въпроса за собствеността има сила на пресъдено нещо между страните и не може с втори иск по чл. 108 ЗС да се иска повторно въпросът за собствеността на същия имот да бъде разрешен между същите страни (Решение № 1525-69 на I г.о.). Решението има установително действие и не подлежи на съдебно изпълнение. Ако обаче с иска по чл. 109а ЗС са обективно съединени искове по чл. 108 ЗС или 109 ЗС, изпълнява се съдебното решение по тези искове.