Рекорден иск за над 61 млн. лв. внесе комисията „Кушлев” срещу Виктор Епщайн

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/ внесе в Русенския окръжен съд най–големия си иск, до настоящия момент, за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.  Процесното имущество е на Виктор Епщайн от гр. Русе, с обща стойност  – 61 848 397 лв.
Проверката е образувана срещу Виктор Епщайн, след сезиране от Окръжна прокуратура гр. Русе за образувани досъдебни производства срещу Епщайн.

Припомняме, че на 11 юни 2009 г. полицията арестува Виктор Епщайн, тогава общински съветник, и колегите му Тодор Тодоров и Николай Станчев с обвинението, че са искали 30 хиляди лева и получили 15 хиляди лева от местен бизнесмен, който възнамерявал да направи пристройки на имота си. През октомври тримата се признаха за виновни и се опитаха да се споразумеят с прокуратурата за 2-годишни ефективни присъди, но съдът в Русе прие споразуменията само на Тодоров и Станчев, а по отношение на Епщайн постанови, че предлаганото наказание е недостатъчно и върна обвинението в прокуратурата.

В момента Виктор Епщайн излежава 2-годишна ефективна присъда, наложена от Варненския окръжен съд, по дело за предизвикване на смърт по непредпазливост при катастрофа край Провадия в края на 2008 г., при която загинаха двама души.

В резултат на извършената проверка, комисията образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу проверяваното лице през м. юли 2009 г., след което бяха наложени и обезпечителни мерки върху имуществото на В. Епщайн и неговата съпруга, допълват от КУИППД.
Установено е, че за проверявания период Виктор Епщайн и неговата съпруга, (като физически лица), са направили разходи за придобиване на недвижими имоти, движимо имущество, издръжка на семейството, пътувания в чужбина, дялове в търговски дружества, разходи за откриване на депозити, платени данъци и глоби, и други разходи – общо в размер на 82 229 месечни работни заплати /МРЗ/. Размера на реализираните доходи от Виктор Епщайн (от дейността му като ЕТ, от трудови правоотношения и изборна длъжност) и на неговата съпруга  (от дейността й като ЕТ и от трудови правоотношения), са общо в размер на 169 МРЗ.
В изготвения икономически анализ комисията е констатирала, че превишаването  на разходите над доходите е 82 060 МРЗ.

Комисията е внесла иск в съда за завеждане на дело за отнемане в полза на държавата на следното имущество:

апартамент в гр. София, район „Лозенец”, с площ от 80,64 кв.м.;
апартамент в гр. София , район „Лозенец”, с площ от 114,9 кв. м.;
апартамент в гр. София , район „Лозенец”, с площ от 63,20 кв. м.;
апартамент в гр. Русе с площ от 98,66 кв. м.;
апартамент в гр. Русе с площ от 59,38 кв. м.;
апартамент в гр. Русе с площ от 68,34 кв. м.;
снек-бар с пристройка на един етаж в гр. Русе, с обща площ от 415,35 кв.м.;
търговско помещение в гр. Русе /бивша книжарница „Н. Й. Вапцаров”/ с площ от 206 кв. м.;
магазин за хранителни стоки в гр. Русе с площ от 97,26 кв. м.;
магазин за хранителни стоки и кафе-бар в гр. Русе с площ от 129 кв. м. ;
магазин в гр. Русе с площ от 267 кв. м.;
магазин в гр. Русе с площ от 52 кв. м;
магазин с площ от 18,42 кв. м. в гр. Русе;
магазин с площ от 28,59 кв. м. в гр. Русе;
магазин с площ от 49,62 кв. м. в гр. Русе;
магазин с площ от 47,84 кв. м. в гр. Русе;
магазин в гр. Русе с площ от 53,50 кв. м.
мандра в с. Семерджиево, общ. Русе, с площ от 500 кв. м., ведно с прилежащ терен от 6 484 кв.м. и  с пристроените към имота работилница и склад;
дворно място от 10 900 кв. м. в гр. Ветово, заедно с построените в него мандра, цех за сирене, котелно помещение, склад, портиерна;
дворно място с площ 210 кв. м. в гр. Русе, заедно с построената в него триетажна жилищна сграда;
едноетажна жилищна сграда в гр. Русе с площ от 86 кв. м., заедно с 58/310 ид.ч. от поземления имот;
жилище в гр. Русе с площ от 66 кв. м., заедно с ? ид.ч. от обслужващи помещения и 2 изби, заедно с 137/310 ид.ч. от дворното място;
жилище в двуетажна сграда в гр. Русе с площ от 46,80 кв. м., заедно с ? ид.ч. от обслужващи помещения, заедно с ? ид.ч. от 15/318 ид.ч. от дворното място;
232/452 ид.ч. от застроено дворно място в гр. Русе, цялото с площ от 452 кв. м, заедно с реален дял от масивна двуетажна сграда
45/450 ид.ч. от дворно място в гр. Русе с площ от 452 кв. м., заедно с едноетажна жилищна сграда
поземлен имот с площ от 242 кв. м., заедно с построена пететажна жилищна сграда;
поземлен имот в гр. Русе с площ от 1 319 кв. м., заедно с четири броя сгради в имота;
поземлен имот в гр. Русе с площ 231 кв. м., заедно с построените пет сгради в имота;
поземлен имот с площ от 559 кв. м. в гр. Русе, заедно с изградената в имота конструкция;
поземлен имот с площ от 286 кв. м. в гр. Русе, заедно с построената шестетажна жилищна сграда;
поземлен имот с площ от 236 кв. м. в гр. Русе, заедно с построена административна офис-сграда;
6 броя леки автомобили, от които един с марка „БМВ” и пет броя – марка  и модел „Шевролет Авео”;
товарен автомобил, марка и модел „Мерцедес 609 Д”;
сумата от 1 353 746 лв. – от продажба на 32 броя леки автомобили, 2 товарни автомобила и 1 трактор;
сумата от 33 531 664 лв. – получена от продажбата на жилищни сгради, магазини, апартаменти, стопанска сграда;
парични суми по 89 броя депозитни сметки в размер на 1 913 954 евро;
сумата от 697 734 евро  – авансово получена лихва по договорите за депозити;
сумата от 2 084 481 евро – изтеглена от депозитни сметки в 2 банки;
сумата от 30 000 лв. – парична сума, равностойна на дружествените дялове от капитала на „Вулкан ЕООД”, „ДАВ ЕООД”, „ДАВ – Виктор Симонов – ЕООД”, „ДАВ-Виктор Епщайн – ЕООД”, „Вулкан–В.С.-ЕООД”, „Вулкан В.Е.” ЕООД;

Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Виктор Епщайн ще се води в Русенския окръжен съд./КРОСС/