Резултати от проверки на инспектори на ДКХ за периода 8.02-8.03.2010 г

Със заповеди на председателя на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) г-н Калоян Кръстев, в периода 8 февруари – 8 март 2010 г. на територията на цялата страна инспектори от отдел „Контрол върху хазартната дейност“ на комисията извършиха пълни проверки в 99 обекта, в които се организират хазартни игри. Проверките са част от операцията против нелегалния и контрабанден бизнес „Совите“.

Повечето от акциите са проведени в съответствие с чл. 34, ал. 5 от Закона за хазарта (извършване на пълна проверка по спазване на действащото законодателство, уреждащо хазартната дейност, в края на първата и на всяка трета година за срока на действие на разрешението за организиране на хазартна дейност). Част от проверките са по сигнали, постъпили в ДКХ.

При проверките в посочените 99 игрални обекта инспекторите на ДКХ са установили общо 45 нарушения на Закона за хазарта (ЗХ), като най-честите са:

  • несъответствие на експлоатираните игрални съоръжения и системи за джакпот в обектите с тези, които са вписани в съответното разрешение на организатора на хазартни игри;
  • неуведомяване на ДКХ за промени в обстоятелствата, отразени в издаденото разрешение на организатора (съгласно чл. 76, ал. 1 от ЗХ), както и неуведомяване на комисията при временно спиране на дейността на игрален обект (съгласно чл. 76, ал. 4 от ЗХ);
  • допускане на лица без документи за самоличност в игрални обекти.

На нарушителите ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения.

През посочения период служители на ДКХ са привели в изпълнение решения №094 и №095 от 12.02.2010 г. на ДКХ. Те се отнасят до окончателното отнемане на разрешенията на двама организатори на хазартни игри и съответно – затварянето на две игрални зали на територията на гр. Попово. И в двата случая причината за прекратяването на лицензите е неспазване на чл. 51, ал. 3 от Закона за хазарта относно задължителното отстояние на игрална зала от учебно заведение.