Регулация на половите функции у мъжа

polovi funkciiРегулацията на половите функции се осъществява по общите принципи на рефлексната дейност, т. е. в нея се включват рецепторни апарати, възходящи пътища, както и съответни полови центрове на различни равнища и централната нервна система-корови, подкорови, стволови, гръбначномозъчни и низходящи пътища към изпълнителния орган. Макар че тези центрове се намират в тясно взаимодействие и взаимоподчинение, съществуват качествени отличия. Гръбначномозъчните центрове на полова възбуда и семеизпразване имат отделна локализация в гръбначния
мозък: център на ерекция – на нивото на втория и третия кръстен сегмент и център на еякулация-на нивото на втория и четвъртия поясен сегмент. Гръбначномозъчните центрове са свързани, от една страна, с подкоровите центрове, а, от друга страна, с рецепторите (крайните нервни разклонения), разположени в половите органи и особено в областта на главичката
на органа, семенните възвишения, простатната жлеза и задната част на пикочния канал. По такъв начин от гледна точка на физиологията половият център представлява особена динамична функционална система, обединяваща разположените в различните етажи на нервната система клетъчни, ядра, свързани помежду си с проводящи пътища и работещи като единен нервен механизъм.
В резултат на раздразването на нервните окончания на сетивните нерви на половия орган възбудата се предава на гръбначномозъчния център. Друга част от импулсите от гръбначномозъчния център на полова възбуда се предават на ствола, подкорието и кората на главния мозък и предизвикват възбуждане на тези центрове. По низходящи пътища възбужденията се разпространяват върху ниско лежащити центрове и чрез съответни нерви стигат до половия орган. По време на половия акт след сумирането на раздразненията в ерекционния център на гръбначния мозък възбужденията по съответни проводящи пътища преминават върху трудно възбудимия център на семеизпразването. Оттук (чрез специални нервни разклонения) те стигат до гладката мускулатура на семеизхвърлящите канали на семенните мехурчета и простатната жлеза. В резултат на съкращаването на тези органи техните секрети се отделят в задната част на уретрата. Настъпващото след това съкращаване на луковичнопещеристите мускули способствува за изхвърляне на сперматозоидите (еякулация) от пикочния канал. Еякулаци ята се съпровожда с висши сладострастни
усещания – оргазъм. Възникването на оргазъм е свързано с раздразването на периферните нервни окончания в момент на преминаването на еякулата (сперматозоидите и семенната течност) през устията на семеизхвърлящите канали. Има данни, че възходящите импулси възникващи при преминаването на еякулата през устията на семеизхвърлящите канали, завършват в зрителния
хълм на главния мозък, който се изявява като висш сензорен център на оргазма а кората на главния мозък оказва коригиращо влияние на сладострастните усещания. Тя може да ги усилва или отслабва в зависимост от обекта. Друга част от импулсите се разпространяват дифузно по низходящите пътища, предизвиквайки раз с лични реакции от страна на много органи и системи-сърдечно-съдова, дихателна, мускулна, стомашно-чревна и др. Според някой учени в системата на коровата регулация на половата функция у здравия човек влиза цялата асоциативно-анализатор на дейност на кората във вид на условнорефлексни комплекси, свързани с половата близост: различни зрителни, слухови, обонятелни, тактилни (за допир) или чувствени възприятия и спомени. Ако зрителните и тактилните анализатори функционират нормално, а слуховият анализатор е увреден, половата функция не се нарушава. Универсален за всички мъже е тактилният анализатор. Чрез засилване действието на тактилния анализатор се получава компенсация на недостатъците на зрителния, слуховия и другите анализатори.