Регионалните ветеринарномедицински служби започнаха да сключват договори за 2010 г. с частнопрактикуващите ветеринари

Регионалните ветеринарномедицински служби започнаха да сключват индивидуални договори за 2010 г. с частнопрактикуващите ветеринарни лекари в 999-те ветеринарни участъка в страната. Индивидуалните договори ще се сключват при условията на Годишния рамков договор за 2009 г., тъй като за тази година няма нов рамков договор.

Договорите трябва да бъдат сключени до 20 март 2010 г. и ще бъдат със срок на изпълнение до края на годината. Частнопрактикуващите ветеринари ще бъдат задължени ежемесечно да информират официалните ветеринарни лекари за извършването на планираните мероприятия по държавната профилактична програма, което ще подобри контрола върху тяхната работа. Досега те предаваха в РВМС тримесечни отчети за извършените дейности.