Разум и чувства

mozakДве много важни категории, за съжаление, прекалено често противопоставяни една на друга. Но вече е крайно време всички да започнат да приемат, че едното е невъзможно без другото. Както единият магнитен полюс не може да съществува самостоятелно без другия, така и разумът не може без чувствата и обратно. Физическата същност на тези две категории е енергия, както и всичко останало. Разумът е плюс (електричество), а чувствата – минус (магнетизъм). Освен това трябва да се помни, че едно нещо се възприема като положително или като отрицателно, защото неговите съставки не са в равновесие – когато едната полярност е количествено по-силна, то тя доминира и цялата относително самостоятелна цялост се разглежда като еднополярна. Въпреки че по-слабата полярност често се забравя, тя неизменно взаимодейства с околното пространство. Принципно, положителна страна е тази, която отдава енергия, а отрицателна е приемащата страна. Това се отнася както за микросвета, така за и макро света. Като енергийни системи, поради наличието на известно количество хаос, световете не са в равновесие, при което, колкото е по-фин един свят, толкова по-малко е хаоса, толкова е по-близко до равновесието (хармонията). Така материалният свят е положителен, астралният – отрицателен, умственият – положителен, душевният – отрицателен, духовният – положителен, божественият – отрицателен, а света на Върховният Абсолют е неутрален (уравновесен).