Разрастване на сектора за услуги и безработицата

Една от най-забележителните характеристики на индустриалните общества през последните три десетилетия е нарастване на заетостта в сферата на услугите в сравнение с производствения сектор. Тъй като в сектора на услугите малките фирми доминират в много по-голяма степен, отколкото в производството, тази промяна трябва да доведе до увеличаване на заетостта в малките фирми. В по-малка степен увеличаването на работните места в сферата на услугите (на т.нар. бели якички) отразява и отделянето на някои функции по сервиза от производствените фирми.

Увеличаването на безработицата в много от страните в преход и тези от ЕС през последните години се разглежда като съществена причина за нарастването на малкия бизнес по два начина. Първо, тя действа като изместващ и мотивиращ фактор, като поставя пред хората нова възможност – самозаетостта. На второ място, въпреки неблагоприятната среда, която създава, рецесията е в състояние и да увеличи възможностите в областта на бизнеса. В такива периоди се увеличава предлагането на евтино оборудване втора употреба и се появяват пазарни ниши пред новите, гъвкави, специализирани фирми с по-ниски общи разходи от тези на големите предприятия.

Необходимо е обаче да се отбележи, че безработицата е в състояние да увеличи предлагането на предприемачи, но не винаги увеличава дела на заетостта в малкия бизнес, тъй като новите фирми просто изместват старите. Затова безработицата действа като фактор в единство с други налични такива, а не самостоятелно.