Разработване на нов Закон за движение по пътищата

Това решиха представителите на  ДОККПДП. Целта е драстично намаляване на жертвите от пътни инциденти

Днес се проведе редовно заседание на Държавно-обществента консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, чиито председател е министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов. Участниците приеха План за разработване на нов ЗДвП и Правилник за неговото приложение.
Една от целите на проекта е на основата на характерните особености в пътнотранспортния травматизъм у нас и положителните практики в другите страни да се постигне ефективно въздействие върху поведението на участниците в движението, да се създадат условия за подобряване безопасността на пътната инфраструктура и автомобилния парк, да се подобри медицинската помощ на пострадалите. Търси се и силна обществена подкрепа за действията за трайното намаляване на жертвите по пътищата в нашата страна.
Комисията реши да се сформирана работна група от експерти от институциите, представени в ДОККПБДП. Тази работна група ще извърши анализ на причините, условията и тенденциите за тежките пътнотранспортни произшествия за периода от 2000-2009 г. и ще разработи текстове за противодействие. Експерти ще проучат нормативните актове по безопасността на движение на страните членки на Европейския съюз и други страни, постигнали значителни успехи в намаляване на жертвите от катастрофи. Бяха изброени част от идеите като: когато има установени нарушения да се привлича като отговорен собственикът на автомобила, завишаване на глобите за шофьори, управлявали след употреба на алкохол, с висока скорост или неправоспособни. Тези глоби ще се влеят в подобряване на инфраструктурата, в обучението на децата и разяснителните кампании. След като бъде готов първоначалният вариант на Закон за движението по пътищата и Правилник за неговото приложение, той ще се постави на широко институционално и обществено обсъждане.
Министър Цветанов поясни, че стремежът е до 2020 година  пътните инциденти да намалеят драстично – ранените да със 20 % по-малко, убитите с 40 % , а процентът на пострадалите деца – с 60 %.