Разпознаването на основните видове кожа на лицето

Обикновено различаваме три вида кожа: суха, мазна и нор­мална. Тази класификация е схематична и в известна стенем е неточна, поради което може да се направят’ грешни изводи за точния тип на кожата. Това често пъти довежда до сериоз­ни и фатални грешки при хигиенните и козметичните грижи за лицето.

Нормална кожа. Тя се среща рядко и често показна тенден­ция да премине в мазна или суха и затова за нея трябва да се отделят особено внимание и грижи. Нормалната кожа е све­жа и нежна на пипане. Тя е фина, с гладка повърхност, ед­наква навсякъде. Добре кръвоснабдена, тази кожа е с хубав розов цвят. Тя е хомогенно оцветена независимо от по тъмният или по-светлия нюанс на кожния пигмент. По пея не се за­белязват никакви белези, черни и бели точки или окосмяване което не пречи на здравето.

Сухата кожа е нежна, фина и при нея се появяват бръчки. Често се възпалява и зачервява. Слънцето и сапунът я увреждат. Сухата кожа много често се залющва най-вече не се препоръчва да се прилага къртенето с нокти. Когато кожата не е залющена, тя изглежда приятна, защото е тъпка, неж­на и еластична. Сухата кожа не оставя никакви следи мо по­пивателната хартия. По правило тя е силно киселинна, про­меня синята лакмусова хартия в розовочервена.

Сухата кожа налага постоянни грижи и внимание. При пра­вилни хигиенни и козметични грижи тя може да се запази кра­сива за дълго време. Без тях повърхността й става посте­пенно все по-суха, появяват се люспи и червени петна, ела­стичността й намалява, кожата се отпуска и незабелязано за­почват да се проявяват бръчките.

Към сухата кожа спада обезводнената кожа. Главната причина за застаряване на кожата е намаленото съдържание на влага. Нормално в кожата на младите хора се съдържа около 72% вода, при старите хора това количество е намалено наполовина. Ето защо, ако пре­ждевременно при една жена се обезводни кожата, тя увяхва, изсъхва, добива тъмен тен, губи еластичността, става отпусна­та и се покрива преждевременно с хиляди дребни бръчки. По­някога е толкова суха, че прилича на пергаментова хартия.

Причина да обезводнената кожа е нарушеният воден ба­ланс. В дълбочина на кожата се намират оросяващи механиз­ми, чието действие е възможно само при наличието на ком­плекс от органични вещества, наречени естествени овлажня­ващи фактори. Този процес е известен под името хидратация на кожата и е много важен за поддържане на нормалната влага в нея.

Мазна кожа. Вследствие увеличената активност на мастни­те жлези, особено в пубертета, кожата отделя повече течна кожна мазнина, която се разстила по повърхността и и я пра­ви лъскава. Такава кожа задържа прах, излющени епидер-мални клетки и др., вследствие на което се образува неприятна „смазка“  като хидроизолация върху нея. Мазната кожа лесно се възпалява, появява се сърбеж, образуват се люспички и най-често за нея е характерно младежкото акне. Най-мазна е кожата на челото, носа и брадата. Среща се по-често у момичетата и мла­дите жени, но може да остане мазна и до 40—50 години. Маз­ната кожа обикновено е задебелена, по-груба и много трудно прави бръчки.

Смесена кожа. Не всички участъци на лицето имат един вид кожа. Много често челото, носът и брадичката са с мазна ко­жа, а бузите, скулите и др. области — със суха или нормална кожа. При такива случаи говорим за смесена кожа.

Разпознаването на основните видове кожа на лицето е га­ранция за полагането на правилни хигиенни и козметични грижи.