Разновидности на инфлацията

 1. Умерена инфлация – тази при която годишното увеличение на цените е до 10%. Тя има стимулиращ ефект върху икономическия растеж.
 2. Галопираща инфлация – покачването на цените е от 20 до 200% годишно. В резултат на това се намалява силно покупателната сила на парите.
 3. Хиперинфлация – повишението на цените е с 50% месечно в продължение на 1 година.

Подобно е разграничаването на инфлацията на:

 1. Инертна – когато равнището на цените се покачва равномерно и постоянно, но в малки размери (например 2-3% годишно).
 2. Пълзяща – общото равнище на цените бавно расте (до 3- 3,5% годишно). Има стимулиращо въздействие върху икономиката.
 3. Галопираща инфлация
 4. Хиперинфлация

Инфлацията може да се разглижда и като:

 1. Балансирана – цените се покачват равномерно, а реалните доходи не се променят
 2. Небалансирана – цените нарастват с различна скорост, намалява се покупателната сила на парите, спестяванията се обезценяват и др.

Инфлацията бива още:

 1. Администрирана – проявява се на микроравнище – постепенно повишаване на цените на някои субекти по време на растеж и поддържането им по време на рецесия.
 2. Секторна инфлация – базира се на допускането, че цените на стоките са нееластични в посока към понижение, поради което се получават различия в отделните сектори на икономиката.

Структурна инфлация