Разновидности на дивидентна политика

– политика на постоянни и нарастващи дивиденти – целта е да се подържат постоянни дивиденти , докато нарастването на възможността за трупане на печалби и способността на заделяне на пари не позволи да се увеличат дивидентите.Мениджърите повишават дивидентите , само когато са сигурни , че могат да подържат високо ниво за неопределен период.
– политика на стабилни дивиденти – когато печалбите от акция са сравнително умерени е целесъобразно да се подържа политика на стабилни дивиденти.
– политика на стабилен коефициент на плащане – фирмата е ориентирана към политика да плаща постоянен процент от печалбата като дивидент.
– политика на колебаещи се дивиденти и коефициент на изплащане – използва се когато мениджърите се придържат към теорията за резултата.Колебанията ще са потенциал от промените в печалбата и от различията във вътрешните потребности от инвестиране.