Размяна на ноти за Сътрудничество между България и Япония в областта на културата, науката, образованието, младежта, спорта и средствата за масова информация

На 24 март 2010 г. в японското Министерство на външните работи посланик Любомир Тодоров и генералният директор на дирекция “Публична дипломация и културен обмен” размениха ноти за Сътрудничество между България и Япония в областта на културата, науката, образованието, младежта, спорта и средствата за масова информация.

Двете страни изразиха задоволство от динамичния културен и образователен обмен между България и Япония и изтъкнаха множеството прояви, организирани през 2009 г. по случай „Годината на приятелството между Япония и крайдунавските страни” и „Годината на България в Япония”, с които бе отбелязана 50-та годишнина от възстановяването на дипломатическите отношения между България и Япония.  Посланик Тодоров изрази висока оценка за политиката на Япония в областта на подпомагането и съхраняването на културните ценности на човешката цивилизация в глобален мащаб, както и благодарността си за предоставяната ежегодно японска безвъзмездна помощ за културни проекти в България, последният от които е модернизиране и реконструкция на Националната художествена галерия в София.