Размерът на минималната месечна работна заплата за 2010г. да бъде 240 лв

Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри минималната месечна работна заплата за страната през 2010г., която ще бъде в размер на 240 лв. Минималната часова работна заплата ще бъде 1.42 лв. при нормална продължителност на работното време осем часа при 5-дневна работна седмица.

Проектът за Постановление на Министерския съвет бе одобрен от социалните партньори. Според представителите на работодателските организации запазването на размера на минималната работна заплата през следващата година е разумно. Ако в ситуация на криза увеличаваме минималната работната заплата, това ще доведе до нарастване на безработицата, смятат от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Съвсем логично е да се запази сегашният размер на минималната месечна работна заплата, съобразено с това, че се намираме в криза, смятат и от КТ”Подкрепа”. Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков изрази надежда, че през следващата година страната ни ще бъде в период на икономически растеж и това ще даде отражение върху доходите.

Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри и проект на Постановление за изменение на Наредбата за регулиране на цените на природния газ.

Основната цел на измененията е да се създадат ясни правила за формиране на цената на природния газ при продажбата му от Обществения доставчик на крайни снабдители и потребители, присъединени към газопреносната мрежа. Промените в Наредбата предвиждат намаление на нормативно регламентираната  надценка за Обществения доставчик от 3 % на „до 2 %”, в годишен аспект.

Освен това чрез измененията ще се даде възможност за прилагане на механизма за  компенсиране на недовзет, съответно надвзет, приход за предходен период.  Това означава, че е в възможно запазването на цената на природния газ през едни периоди и нейната промяна през други, като Общественият доставчик  ще се компенсира за претърпени от него загуби по време, когато цената е останала постоянна.

Според синдикалните организации и представителите на бизнеса обаче са необходими допълнителни промени и в Закона за енергетиката. По време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество социалните партньори предложиха създаването на работна група, която да се занимае с измененията в закона, произтичащи от приемането на наредбата.

Председателят на Националния съвет за тристранно сътрудничество Симеон Дянков, вицепремиер и министър на финансите, съобщи, че още на следващото заседание на Съвета ще очертае приоритетите на правителството, и в частност на министерството на финансите, за следващата година.