Размерът на здравната вноска остава 8 на сто

Размерът на здравната вноска остава непроменен за тази година. Решението е резултат от анализ на Министерството на финансите, представен на министър-председателя. Вариант за повишаване на средствата за здравеопазване е заетите в държавната администрация да поемат осигуровките си, обяви на пресконференция в МС вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Анализът на финансовото ведомство ще бъде представен тази седмица на оперативно заседание на правителството и ще бъде обсъден със социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) след седмица.

„Трябва да има равноправност пред закона“, коментира идеята министър Дянков. Той уточни, че за служителите в системата на МВР ще бъдат търсени допълнителни стимули, които ще залегнат в предложението на финансовото министерство. Засегнати от обсъжданото намерение ще бъдат около 150 хиляди души, работещи в публичния сектор, в т.ч заетите по законите за държавния служител, за съдебната власт, за МВР и отбраната и въоръжените сили. Около 150 млн. лева се очаква да бъде общата икономия на средства – както от здравноосигурителни вноски, така и от социални вноски по Закона за държавното обществено осигуряване.

Тази сряда министър Дянков ще предложи отмяна на постановлението на МС за повишаване на средствата за здраве с 300 млн. лева за сметка на повишени здравни вноски от 8 на 10 на сто. Допълнителни средства както за здравеопазването, така и за всеки друг сектор ще има само срещу повишаване на качеството на услугата, подчерта финансовият министър. Решението за отмяна на увеличението на здравните вноски, заедно с намаляването на социалните вноски в началото  на мандата на кабинета, показва дългосрочната политика на правителството в посока на запазване на фискалната дисциплина със запазване на нисък дефицит. По този начин ще бъде осигурен добър икономически растеж след излизане от кризата, коментира вицепремиерът Дянков.

Евентуално увеличаване на средствата за здравеопазване ще бъде обсъждано към средата на годината, когато е налице нов източник на финансиране и повишена събираемост на приходите от страна на приходните администрации, допълни Симеон Дянков.

Тази сряда на редовната месечна среща с представители на здравния сектор и експерти ще бъде представен предварителен анализ от остойностяването на здравните услуги. Анализът ще покаже необходимостта от средства в здравеопазването и насоките в реформата в рамките на тази година.

Екип с представители на повечето министерства, под ръководството на МФ, работи по допълнителни мерки за подкрепа и устойчив растеж на бизнеса. Те също ще бъдат обсъдени на заседанието на НСТС другата седмица, информира още министър Дянков. Сред дискутираните мерки е и приватизацията на държавните дялове в дружества с миноритарно държавно участие чрез Българската фондова борса. Част от обсъжданите идеи съвпадат с идеите на социалните партньори, допълни финансовият министър.

Към министъра на икономиката, енергетиката и туризма ще бъде създадена държавна консолидационна компания, на основата на съществуващото вече дружество към икономическия министър. В Съвета на директорите на компанията ще бъдат включени представители на МИЕТ, МФ, АПСК и други. До края на тази седмица трябва да бъде определен и изпълнителният директор и да бъде пререгистрирано дружеството, уточни зам.-финансовият министър Владислав Горанов. Към момента МИЕТ притежава дялове в 55 компании, които могат да бъдат предложени за приватизация чрез БФБ. С акт на МС дяловете от тези и други компании ще бъдат апортирани в консолидационната компания. „По този начин относително бързо разчитаме да подпомогнем не само фискалния резерв, но и приходната част на бюджета“, подчерта зам.-министър Владислав Горанов. По думите на министър Дянков, предлагането на миноритарните дялове на тези предприятия чрез БФБ е най-бързият и прозрачен начин за приватизация, което обаче не изключва и приватизация чрез Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

В отговор на журналистически въпрос вицепремиерът Симеон Дянков категорично опроверга твърдението, че правителството води преговори за заем от международни финансови институции. „Нямаме нужда от такъв заем“, подчерта той.